Máy giặt công nghiệp Primus RX 520

  • Công suất – 58kg/mẻ vải khô
  • Tốc độ giặt – 38 vòng/phút
  • Tốc độ vắt -440 vòng/phút
  • Đơn vị nhập khẩu – Hưng Thịnh Phát