Máy giặt công nghiệp Primus RX 350

  • Công suất – 37kg/mẻ vải khô
  • Tốc độ giặt – 38 vòng / phút
  • Tốc độ vắt – 540 vòng / phút
  • Đơn vị nhập khẩu – Hưng Thịnh Phát