Máy giặt công nghiệp Primus FX240

– Tần suất giặt 27kg/ mẻ vải khô

– Tốc độ giặt 42 vòng / phút

– Tốc độ vắt 980 vòng / phút