Bếp âu 6 họng đốt

Tên sản phẩm : Bếp âu 6 họng OB6 Berjaya

Lọai sản phẩm : Bếp âu

Hãng sản xuất : Berjaya – Malaysia